Dodatna oprema

KOMPLETI ZA TESTIRANJE

Primena:

Kompleti za testiranje ESOT koriste se za određivanje tvrdoće vode (celokupna, karbonatna, pim-vrednost) kao i za utvrđivanje sadržaja prostih i vezanih jona kod tehnoloških voda.

Merač provodnosti se koristi za merenje električne provodnosti, a pH-metar pa za merenje pH vrednosti vode.

KOMANDNE GLAVE

Primena:

Komandne glave se primenjuju za automatsku regulaciju i regeneraciju uređaja zasnovanih na tehnologiji jonske izmene.

IONSKE SMOLE

Upotreba:

Jonske smole upotrebljavaju se za izmenu katjona i anjona iz vode odgovarajućim jonima iz smole.

U ponudi su svi tipovi smola proizvođača DOWEX, LANXESS (Lewatit) i PUROLITE.

ROTAMETAR RPSU

Upotreba:

Rotametri se upotrebljavaju za merenje trenutnog protoka pomoću plovku koji je u prozirnom kućištu i na kojem se prilikom protoka trečnosti stvara sila otpora, koja ga diže na određenu visinu srazmerno trenutnom protoku. Pomoću skale na kućištu očitava se trenutni protok.

Opis i sastavni delovi: ku ćište rotametra može biti izrađeno od trogamida ili polisulfona, plovak je izrađen od PVDF ili PVDF s magnetom. Moguće su dodatne sklopke za minimalni, maksimalni ili za oba protoka. Standardni priključci su od PVC materijala. Prema željama naručioca moguće je dograditi na željene priključke razne dužine radi različitih ugradnih mera. Moguće su isporuke i za agresivne medije kao što su H2SO4, NaOH, itd. U narudžbi je potrebno navesti medijum čiji će protok biti meren.

REZERVOAR ZA PREČIŠĆENU VODU RV

Primena:

Rezvoar za prečišćenu vodu se koristi za skladištenje permeata, rasoline i omekšane vode.

Prednosti:

Prednosti rezervoara za permeat:

  • zahvaljujući svom obliku zauzima malo prostora;
  • materijal posude – polietilen nije štetan i pogodan za skladištenje vode koja se upotrebljava u prehrambene svrhe;
  • moguća je kombinacija više posuda iste veličine.

POSUDA ZA SOL PS

Upotreba:

Posuda za so sa duplim dnom upotrebljava se za pripremu zasićenog rastvora soli koji nastaje rastvaranjem tabletirane soli. Nastali rastvor soli se upotrebljava za regeneraciju jonske smole u uređajima za omekšavanje vode.

Opis:

Posuda za so se sastoji iz:

  • providnog kućišta i poklopca od polietilena koji je otporan na udarce,
  • dna za zadržavanje tabletirane soli i rastvora soli
  • prelivnog priključka.

U ponudi su posude za so zapremine od 100 do 1500 litara.

FILTRACIONI MEDIJI

Upotreba:

Filtracioni mediji za tvrde čestice i mineralne sastojke upotrebljavaju se za filtriranje i odstranjivanje čestica prema veličini i sadržaju minerala, kao i za odstranjivanje gvožđa, mangana i vodonik- sulfida iz vode. Filtracioni mediji za hloride i organske sastojke se upotrebljavaju uglavnom za uklanjanje hlora, mirisa i ukusa kao i rastvorenih organskih sastojaka iz vode.

MEMBRANE - ELEMENTI ZA RO I NF

Upotreba:

Ovi elementi omogućavaju visoki stepen zadržavanja rastvorenih soli i organskih sastojaka. Membrane elemenata za reverznu osmozu imaju aktivnu površinu, koja poboljšava protok permeata i povećava produktivnost do 50%. Elementi za nanofiltraciju obavljaju selektivno zadržavanje kalcijuma, magnezijuma i ostalih soli.

Opis:

Osnova svih spiralno namotanih elemenata je tankoslojna kompozitna membrana, koja se sastoji od tri elementa: ultra tankog poliamidnog plašta za zadržavanje, mikroporoznog međusloja od polisufona i izvanredno čvrste potporne mreže od poliestera. Osnovna strukturna spoljna mreža završava poliamidnim namotajima koji omogućava veliki protok vode, veliko zadržavanje silicijuma i rastvorenih soli kod velike hemijske otpornosti. Tanki mikroporozni namotaji od polusulfona omogućavaju potrebnu poroznost, čvrstoću i otpornost koja je potrebna radi zahtevanih radnih uslova.

U ponudi su svi tipovi membrana proizvođača FILMTEC i HYDRANUTICS.

FILTERSKI ULOŠCI

Vuneni filterski ulošci:

Vuneni filterski ulošci su ulošci za jednokratnu upotrebu. Postoje četiri standardne dimenzije, dok se prema posebnim zahtevima naručioca mogu isporučiti i ulošci drugih dimenzija. Polipropilenske filterske uloške moguće je prati, pa su namenjeni za višekratnu upotrebu. Filterski uložak s aktivnim ugljem sastoji se od veće i manje cevi, između kojih se nalazi aktivni ugalj. Spoljna površina cevi služi za mehaničku filtraciju, dok se hemijsko-fizička filtracija obavlja pomoću aktivnog uglja između cevi.

MERAČ PROTOKA VODE (VODOMER)

Upotreba:

Vodomer se upotrebljava za konstantno merenje protoka svih vrsta hladne vode temperature do 40°C i tople vode temperature do 90°C.

Opis:

Vodomer se sastoji od mesinganog kućišta sa navojnim priključkom, turbinskog meača i brojčanika za prikaz izmerene količine vode. Jednostavan je za montažu i demontažu.

Detaljnije informacije: