Montaža i servis

Montaža i servis
  • montaže rashladnih sistema;Projekt
  • montaže sistema za pripremu voda;
  • izvođenje mašinskih i elektro instalacija;
  • servis opreme za rashladne sisteme;
  • servis opreme za pripremu voda;
  • hemijsko čišćenje (izmjenjivača toplote, kotlova, rashladnih valjaka u valjaoničkim stanovima, cevnih instalacija, itd.)