Naprave za omekšavanje vode

Standardni dvostruki uređaj za omekšavanje vode

Prednosti:

 • kontinualna proizvodnja omekšane vode;
 • jednostavna montaža i vrlo mali ostatak tvrdoće u vodi;
 • prikaz količine omekšane vode koja će se proizvesti pre sledeće regeneracije;
 • mala potrošnja soli za jednu regeneraciju;
 • kompaktna izvedba, koja zahteva malo prostora

Standardni dvostruku uređaj za omekšavanje vode sastoji se od:

 • posude jonskog izmenjivača izrađene od poliestera armiranog sa staklenim vlaknima;
 • posude za soni rastvor s poklopcem od PE i sa plastičnim ventilom sa plovkom;
 • krajnje cevi i sigurnosnog PVC ventila;
 • centralnog distribucionog ventila na vrhu;
 • jonske mase granularne strukture i velikog kapaciteta.

Detaljnije informacije:

Standardni jednostruki uređaj za omekšavanje SEM

Opis:

Standardna verzija proizvodi omekšanu vodu između dve regeneracije i manju količinu vode pri samom procesu regeneracije (povratno ispiranjanje, povlačenje rastvora soli i sporo ispiranje),ne proizvodi vodu pri brzom ispiranju. Ako treba imati neprekidno vodu (tvrdu ili meku), treba montirati by-pass ventil.

Standardni jednostruki uređaj za omekšavanje se sastoji iz:

 • posude jonskog izmenjivača od poliestera armiranog staklenim vlaknima;
 • posude sa rastvorom soli i poklopcem od PE i plastičnim ventilima;
 • cevi i sigurnosnog ventila od PVC;
 • centralnog razdelnog ventila na vrhu uređaja;
 • jonske mase velikog kapaciteta, na podlozi od granula.

Detaljnije informacije:

Industrijski dvostruki uređaj za omekšavanje vode

Opis rada:

Uređaj radi potpuno automatski. Upravljanje u standardnoj izvedbi vrši se isključivo prema količini omekšane vode. U posebnoj izvedbi upravljanje se može vršiti pomoću senzora na osnovu merenja zaostale tvrdoće. Iz ove grupe možete izabrati neki od uređaja koji prema protoku i kapacitetu odgovaraju potrebama velikog broja industrijskih pogona. Ukoliko imate potrebu za većim uređajem, možemo ga isporučiti prema vašem zahtevu.

Industrijski dvostruki omekšivač vode sastoji se od:

 • dve posude jonskog izmjenjivača izrađene od poliestera armiranog staklenim vlaknima;li>
 • posude za rastvor soli, izrađene od PE (polietilena) i plastičnih ventila sa plovkom;
 • cevnih spojeva centralnog distribucionog ventila od mesinga s kontrolnom jedinicom na vrhu
 • jonske mase granularne strukture i velikog kapaciteta,
 • turbinskog vodomera sa mehaničkim prenosom.

Detaljnije informacije:

Industrijski jednostruki uređaj za omekšavanje vode

Opis rada:

Standardna verzija proizvodi omekšanu vodu između dve regeneracije i manju količinu tvrde vode u toku samog procesa regeneracije (povratno ispiranje, usis rastvora soli i sporo ispiranje). Kod brzog ispiranja nema protoka vode prema potrošačima. Ako je potrebno osigurati vodu stalno bez prekida protoka (tvrde ili omekšane) potrebno je ugraditi by-pass ventil. Svi uređaji rade potpuno automatski. Upravljanje se u standardnoj verziji vrši isključivo preko količine omekšane vode. U posebnoj izvedbi moguće je upravljanje u senzorskoj izvedbi na osnovu merenja zaostale tvrdoće.

Industrijski jednostruki uređaj za omekšavanje vode sastoji se iz:

 • posude jonskog izmjenjivača izrađene od armiranog poliestera ojačanog staklenim vlaknima;
 • posude za rastvor soli, sa poklopcem od PE (polietilena), sa plastičnim ventilom sa plovkom;
 • cevnih spojeva centralnoga distribucionog ventila s posudom jonskog izmjenjivača;
 • centralnog distribucionog ventila na vrhu uređaja;
 • jonske mase granularne strukture i velikog kapaciteta,
 • turbinskog vodomera s mehaničkim prenosom;

Detaljnije informacije:

Paketni uređaj za omekšavanje vode K

Upotreba:

Paketni uređaj za omekšavanje vode upotrebljava se za omekšavanje vode u industriji i domaćinstvu. Radi po principu neutralne jonske izmene. Upravljanje može biti količinsko ili vremensko.

Opis rada:

Sirova voda ulazi u uređaj za omekšavanje preko centralnog distribucionog ventila. Voda ulazi preko gornje mlaznice u jonsku smolu preko koje prolazi u smeru odozgo prema dole. Na svom putu kroz jonsku smolu joni kalcijuma i magnezijuma se izmjenjuju sa jonima natrijuma. Omekšana voda ističe kroz donju mlaznicu u srednju cev i preko nje ponovno do centralnog distribucionog ventila, pa na kraju ističe prema potrošaču. Centralni distribucioni ventil upravlja procesom regeneracije jonske smole kroz različite faze (povratno ispiranje, usis rastvora soli/sporo ispiranje, brzo ispiranje). Voda za rastvor soli dolazi u posudu za so preko vremenskog ili nivo graničnika sa plovkom. Kada u posudu za so doteče dovoljna količina vode, centralni distribucioni ventil se postavi u položaj rada.

Detaljnije informacije: