Ostali uređaji

UREĐAJ ZA REVERZNU OSMOZU

 • Upotreba:

  Uređaj za reverznu osmozu se upotrebljava za proizvodnju dejonizovane vode. Uglavnom se upotrebljava za pripremu ulazne kotlovske vode, za pripremu vode za ovlaživače i rashladne kule, za proizvodnju vode za pranje u industriji, trgovini i ugostiteljstvu. Pošt reverzna osmoza služi takođe i za uklanjanje mikroorganizama i otrovnih jedinjenja iz vode njena je upotreba nezamjenjiva u bolnicama, farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji u punionicama napitaka i slično. Metoda reverzne osmoze je membransko difuziona metoda tako što supstance u vodi zadržava polupropusna membrana, dok čista voda prolazi kroz memebranu. Slana voda visoke koncentracije koju zadržava membrana zove se koncentrat, a voda koja prolazi kroz membranu naziva se permeat.

  U ponudi su sistemi za reverznu osmozu protoka od 300 l/h na više.

  Detaljnije informacije:

UREĐAJI ZA UV DEZINFEKCIJO

Upotreba:

Upotrebljavaju se za dezinfekciju sistemske, tehnološke i pijaće vode. Postoji više serija uređaja za UV dezinfekciju, koje se razlikuju po funkcionalnosti i protoku tretirane vode. Svi uređaji mogu raditi u kombinaciji sa upravljačem Basic ili Standard.

Opis rada:

Voda za obradu izložena je delovanju intenzivnh UV-C zraka u UVE reaktoru. UV zraci menjaju DNK u mikroorganizmima pa na taj način sprečavaju dalje razmnožavanje jer uništavaju izvornu ćeliju. Doza UV zraka (mJ/cm2), upotrijebljena na bakterijama, zavisi od propusnosti vode za UV svetlo (% na cm debljine plašta vode) i protoka (m3/h). Minimalna potrebna doza UV zraka za efikasnu dezinfekciju iznosi 25 mJ/cm2 kod odgovarajućeg protoka i transmisije.

Detaljnije informacije:

Demi patrone

U proizvodnji demineralizovane vode za:

 • ovlaživače,
 • super čiste parne generatore,
 • laboratorije, apoteke,
 • površinsko tretiranje,
 • male parne generatore,
 • u kuhinjama za završno ispiranje,
 • akumulatore,
 • indukcione sisteme,
 • sisteme grejanja,
 • laserske aplikacije,
 • obradu nakon reverzne osmoze (poliranje vode).

Prednosti:

 • jednostavno upravljanje,
 • brza zamena patrona,
 • efikasna servisna mreža,
 • kontinualni kvalitet,
 • niska cena,
 • bez štetnih uticaja na okolinu,
 • bez otpadnih voda.

Detaljnije informacije:

UREĐAJ ZA ODSOLJAVANJE ON

Primena:

Uređaj za odsoljavanje je sistem za merenje električne provodljivost sa automatskom kontrolom sadržaja minerala u rashladnim sistemima i ovlaživačima.

Kod isparavanja vode u rashladnim sistemima i ovlaživačima molekuli vode se vezuju sa vazduhom dok minerali ostaju u sistemskoj vodi pa se njihova ukupna količina postupno povećava.

Odsoljavanje predstavlja ispuštanje dela sistemske vode. Količina ispuštene vodež, kao i gubici usled isparavanja i prskanja nadoknađuju se svežom vodom. Stepen odsoljavanja zavisi od kvaliteta sveže vode i dozvoljene koncentracije minerala. Električna provodljivost sistemske vode služi kao kontrolno stanje.

Prednosti:

Sistemska voda kruži preko merne sonde koj generiše merni signal, koji je u srazmeri s provodljivošću sistemske vode. Ovaj signal se šalje u kontrolnu jedinicu koja je opremljena mikroprocesorom, koji pretvara podatke i šalje signal za regulaciju (otvaranje) elektromagnetnog ventila. Kada je električna privodljivost iznad dopuštene gornje granice, ventil za odsoljavanje se otvara i sistemska voda se ispušta u odvodni kanal sve dok električna provodljivost ne padne ispod podešene granice.

Detaljnije informacije: