Rashladna kula otvorenog tipa

Model HSA

Opis:

Rashladne kule tipa EWK se sastoje od kućišta izrađenog od armiranog poliestera, ispune i eliminatora vodenih kapljica izrađenih iz PP (polipropilena), aksijalnog ventilatora sa elektromotornim pogonom, sistema za distribuciju i raspršivanje rashladne vode i žaluzina na ulazu vazduha. Kućište od armiranog poliestera visoko je otporno na koroziju i samim tim ima dug vek trajanja. U sklopu kućišta je prihvatna kada (bazen) za ohlađenu vodu, na kojoj se nalazi priključak ohlađene vode. Ispuna i eliminatori vodenih kapljica izrađeni su od PP (polipropilena), listovi su međusobno zavareni što omogućava visoku kompaktnost i otpornost na temperaturu vode do 80°C. Ekološki su prihvatljiviji i imaju duži radni vek od PVC ispune, koja je ranije korišćena.

Upotreba:

Posebno su pogodni za rashladne sisteme u:

 • Termoenergetici
 • Prehrambenoj industriji
 • Petrohemijskoj industriji
 • Farmaceutskoj industriji
 • Železarama
 • Automobilskoj industriji
 • Klimatizaciji

Model HSB

Opis:

Rashladna kula tip EWB se sastoji od kućišta čiji su okviri izrađeni od toplo pocinkovanih čeličnih profila i zatvoreni pločama izrađenim od armiranog poliestera, ispuna i eliminatora vodenih kapljica izrađenih od PP (polipropilena), aksijalnog ventilatora sa elektromotornim pogonom, sistema za distribuciju i raspršivanje rashladne vode i žaluzina na ulazu vazduha. Ispuna i eliminatori vodenih kapljica su izrađeni od PP (polipropilena), listovi su međusobno termički zavareni što omogućava visoku kompaktnost i otpornost na temperature vode do 80°C. Ekološki su prihvatljiviji i sa dužim radnim vekom nego PVC ispuna, koja je ranije korišćena.

Upotreba:

Posebno su pogodni za rashladne sisteme u:

 • Termoenergetici
 • Prehrambenoj industriji
 • Petrohemijskoj industriji
 • Farmaceutskoj industriji
 • Farmaciji
 • Železarama
 • Automobilskoj industriji

EWB

Rashladna kula tip HSC

Opis:

Rashladna kula tipa HSC, sastoji se od betonskog ili čeličnog kućište ili FRP konstrukcije, zatvorene pločama od veštačkih masa, ispune i eliminatora vodenih kapljica izrađenih od PP (polipropilena), aksijalnog ventilatora sa elektromotornim pogonom, sistema za distribuciju i raspršivanje rashladne vode i žaluzina na ulazu vazduha. Osnova omogućuje ugradnju svih vrsta ispuna, čime se lako izvodi hlađenje vode, bez obzira na njenu hemijsku agresivnost, stepen zaprljanosti ili zahtevani protok.

Ispuna i eliminatori vodenih kapljica izrađeni su od PP (polipropilena), listovi su međusobno termički zavareni što omogućava visoku kompaktnost i otpornost na temperature vode do 80°C. Ekološki su prihvatljiviji i sa dužim radnim vekom nego PVC ispuna, koja je ranije korišćena.

Upotreba:

Posebno su pogodni za rashladne sisteme u:

 • Termoenergetici
 • Petrohemijskoj industriji
 • Hemijskoj industriji
 • Železarama
 • Primenu zapravo nalaze svuda gde je protok vode prevelik za tip HSA i HSB.

Dodatne informacije: