Voda

Voda
  • izrada projekata za pripremu i obradu vode;Projekt
  • isporuka opreme za napojne i tehnološke vode;
  • isporuka opreme za otpadne vode;
  • isporuka opreme za pijaću vodu;
  • isporuka hemikalija za tretman vode;
  • isporuka i izvođenje sistema za pripremu voda.