Zračni hladnjaci

Upotreba:

Zračni hladnjaci upotrebljavaju se u različitim aplikacijama kod sistema, kao što su klimatizacija, klizališta, hladnjače, pivovare, sušionice žita, zrione banana te za brojne druge zahtijevne rashladne procese.

Prednosti:

  • Velika iskoristivost zračnih hladnjaka je posljedica kombinacije upotrebe aluminijskih lamela i bakrenih cijevi. Prednosti zračnih hladnjaka su:

    • visoka iskoristivost i malena potreba zraka;
    • potreba malenog pogonskog elektromotora;
    • tihi rad (malena buka).

Detaljnije informacije: